Kosten

Over de kosten van de behandeling van een zaak wordt altijd vooraf een duidelijke afspraak gemaakt. Het is vanzelfsprekend dat u nooit achteraf voor verrassingen komt te staan. Wij werken zowel op basis van toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand, ook wel ‘pro deo’ genoemd) als op betalende basis. Dat kan zowel op basis van een vooraf afgesproken uurtarief of totaalprijs voor de zaak.

Hoeveel moet ik zelf betalen?

Indien u gedetineerd bent kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand, zonder eigen bijdrage.

Afhankelijk van het soort zaak en uw inkomen kunt u in aanmerking komen voor een toevoeging. Indien uw inkomen en vermogen onder de wettelijk vastgelegde grenzen valt, kan het zijn dat u recht heeft op gefinancierde rechtsbijstand. De advocaatkosten worden dan geheel of grotendeels betaald door de Staat.

Indien wordt afgesproken dat uw zaak op basis van gefinancierde rechtsbijstand wordt behandeld, wordt dat bij de inname van de zaak met u besproken en vragen wij die toevoeging voor u aan.

Vergoeding van de door u gemaakte kosten

In een aantal gevallen heeft u recht op vergoeding van de door u gemaakte kosten. Bijvoorbeeld indien uw zaak wordt geseponeerd of u wordt vrijgesproken. Ook kunt u een schadevergoeding krijgen voor de tijd die u onterecht in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, of een vergoeding van ander (financieel) nadeel als gevolg van de strafzaak. Na afloop van de zaak kunnen wij een dergelijk verzoek voor u opstellen en indienen.